Παγκόσμια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων και Μεταμοσχεύσεων

10:16 μ.μ.

Ήταν ένα σπουδαίο πνεύμα, θα είναι τόσα σπουδαία λόγια και έργα...

2:01 π.μ.

Σχετικά με την προσπάθεια κατά του Καρκίνου του Μαστού, Παγκόσμια Ημέρα στις 22 Οκτωβρίου

11:49 π.μ.

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας

3:46 π.μ.