Εφηβικά κατάλοιπα μιας μετεφηβικής εποχής...

4:24 π.μ.