Φωτογραφίες: Ιωάννινα

Αγαπημένες φωτογραφίες από την πόλη που με φιλοξένησε για 3,5 χρόνια, κατά τη διάρκεια των σπουδών μου.... 
Γιαννενάκια μου σας αγαπώ!!!!!!!


Οκτώβριος 2012 

Άνοιξη 2012 Νοέμβριος 2011

 Σεπτέμβριος 2011
 Σεπτέμβριος 2010You Might Also Like

0 σχόλια/comments