Αποπροσανατολισμός, μηδενισμός και ο κακός μας εαυτός

3:45 π.μ.

Ο Φθόνος. Αποσπάσματα από το «Μια μεγάλη καρδιά γεμίζει με ελάχιστα»

8:46 π.μ.

Μόνο το διάβασμα

9:03 π.μ.