Το συναίσθημα ποτέ δεν τραυματίζει. Δημιουργεί!

8:11 π.μ.